Verkauft in Hongkong 2021

 
YOSHITOMO NARA
 
YOSHITOMO NARA
Schätzpreis: € 32.848 - 54.746
Ergebnis: € 96.573
Objektbeschreibung
Balance Girl (2014)
Holzschnitt
76,2 x 52,7 cm
YOSHITOMO NARA
Schätzpreis: € 32.848 - 54.746
Ergebnis: € 96.573